Organizația Internațională a Muncii (OIM) reprezintă forul în cadrul căruia se desfășoară dialogul social tripartit la nivel internațional. Guvernele, angajatorii și reprezentanții lucrătorilor din statele membre OIM sunt reprezentați în cele două organisme însărcinate cu elaborarea standardelor de muncă și politicilor OIM, și anume organul de conducere (Governing Body) și Conferința Internațională a muncii. La nivelul OIM, partenerii principiali de dialog social sunt Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE), pe parte patronală și Confederația Sindicală Internațională (ITUC) pe parte sindicală. Confederația Patronală Concordia este singura confederație membră IOE. 

Organizația Internațională a Angajatorilor (IOE) este cea mai mare rețea a sectorului privat din lume, reprezentând 50 de milioane de afaceri prin 150 de organizații patronale naționale în dezbateri cu privire la politicile sociale și de angajare ce au loc la nivelul ILO, ONU, G20, sau alte foruri internaționale emergente.  

Conferința Internațională a Muncii, de multe ori denumită și parlamentul internațional al muncii, are o serie de atribuții printre care se numără elaborarea adoptarea standardelor internaționale sub forma Convențiilor și Recomandărilor.  Aceste instrumente sunt rezultatul direct al dialogului social tripartit desfășurat la nivelul OIM. Odată adoptate, Convențiile au statutul de tratate internaționale, deschise ratificării de către statele membre, ce creează obligații legale de conformitate cu prevederile acestora.  Recomandările nu au caracter legal obligatoriu, reprezentând doar un ghid pentru acțiunile întreprinse de guvernele naționale. 

Noutăți

Colaborări internaționale