DECLARAȚIA DE LA PRAGA 

CONSILIUL PREȘEDINȚILOR BUSINESSEUROPE 

2-3 IUNIE 2022   

Pusă în fața consecințelor războiului din Ucraina și a unei situații geopolitice din ce în ce mai tensionate, Președinția Cehă va juca un rol important în repunere Europei pe traiectoria securității, stabilității și prosperității. Cu patru săptămâni înainte de debutul Președinției Cehe a Uniunii Europene, Consiliul Președinților BusinessEurope s-a reunit la Praga la invitația Confederației Industriei Republicii Cehe. Președinții celor 40 de federații membre BusinessEurope și-au definit prioritățile pentru Președinția Cehă și au subliniat două direcții de acțiune ce necesită atenție cu prioritate pe perioada viitoarei președinții.

Susținerea Ucrainei și gestionarea consecințelor economice ale războiului pentru Uniunea Europeană 

Noi, Președinții BusinessEurope și federațiile sale membre condamnăm cu fermitate invazia Ucrainei de către Rusia. Credem cu tărie că UE trebuie să apere dreptul internațional și să facă tot ceea ce este posibil pentru a susține Ucraina și poporul său. Încă din prima zi a agresiunii, am susținut sancțiunile. Companiile europene adoptă acțiunile necesare pentru a respecta aceste sancțiuni, în ciuda implicațiilor economice semnificative. 

Unitatea este crucială și vom continua fără dubii să susținem sancțiunile considerate necesare de către instituțiile europene în viitor. Aceste sancțiuni trebuie să fie bine țintite și proiectate cu grijă pentru a proteja puterea economică a Europei, care este principalul nostru atu. Mai mult, autoritățile publice trebuie să ofere orientări clare pentru a facilita conformarea.  

Recentele sistări ale livrărilor de gaz rusesc în anumite state UE subliniază necesitatea urgentă de a dezvolta o strategie de diversificare realistă și fezabilă, grăbirea integrării pieței energetice europene și nevoia de unitate și solidaritate europeană.  

Pactul Verde European este o parte importantă a răspunsului. Cu toate acestea, pentru a evita o înrăutățire a crizei energetice actuale și pentru a face tranziția verde fezabilă din punct de vedere economic și social, UE are nevoie de un plan coordonat pentru reducerea dependenței energetice a Europei, înlăturarea barierelor către o piață energetică europeană integrată, extinderea interconexiunilor energetice, exploatarea îmbunătățită a capacităților proprii de producere a energiei, facilitarea investițiilor în surse de energie cu zero emisii sau emisii scăzute de carbon și în soluții necesare pentru tranziție.  

Războiul din Ucraina a agravat provocările legate de perturbările pe lanțul de aprovizionare global, penurii, și creșteri ale prețurilor la materia primă. Pentru adaptarea la această nouă realitate și construirea unei economii europene mai rezistente, UE trebuie să îți relanseze strategia industrială. Dezvoltarea pilonului UE al apărării creează noi oportunități pentru sinergii între sectorul public și cel privat, inclusiv pentru cercetare și inovare, cu efecte secundare pozitive de-a lungul tuturor sectoarelor economiei, într-o adevărată piață UE a apărării. 

În același timp, UE trebuie să urmărească o politică comercială ambițioasă care poate răspunde șocurilor succesive. Uniunea Europeană trebuie să reducă dependențele și expunerea la furnizori nesiguri, să construiască alianțe cu parteneri asemănători ca gândire și să își diversifice sursele de aprovizionare. Ne bazăm pe Președinția Cehă să promoveze deschiderea a noi acorduri comerciale și de investiții pentru companiile europene în întreaga lume, accelerarea ratificării acordurilor bilaterale de liber schimb negociate, cum ar fi cele cu Mercosur, Mexic, și Chile și consolidarea relațiilor comerciale cu parteneri internaționali cheie cum ar fi SUA și UK.  

Susținem cooperarea cu SUA în Consiliul pentru Comerț și Tehnologie și apreciem că ”un acord de principiu” a fost atins în privința unui nou cadru pentru transferurile de date transatlantice. Ne bazăm Președinția Cehă că va contribui la finalizarea rapidă și implementarea acestuia.  

Atât pandemia de COVID-19, cât și războiul din Ucraina demonstrează importanța economiei digitale, a noilor tehnologii și necesitatea de a asigura securitatea cibernetică. Cooperarea strânsă cu parteneri similari care împărtășesc valorile noastre este esențială pentru a răspunde eficient provocărilor de securitate cibernetică, cum ar fi atacurile cibernetice asupra instituțiilor și infrastructurilor cheie

Adaptarea politicilor UE pe termen mediu și lung la noua realitate 

Cu toate că presiunile inflaționiste în interiorul UE au fost determinate în primul rând de prețurile în creștere la energie și alimente la nivel global, trebuie să ne protejăm împotriva acestor presiuni temporare care să crească așteptările pe termen lung în privința inflației. În locul unor creșteri ale salariilor nesustenabile, care vor crea o spirală dăunătoare salarii-prețuri, răspunsul pentru consolidarea puterii de cumpărare a populației trebuie să se regăsească în implementarea unei agende proactive de creștere, care să susțină competitivitatea companiilor europene. Guvernele trebuie să răspundă la penuria de pe piața muncii și cea referitoare la competențe care compromit redresarea și să urmărească politici care cresc productivitatea și inovarea, deoarece aceasta este baza pentru o prosperitate durabilă și crearea de locuri de muncă. 

Deblocarea întregului potențial al Pieței Unice, dezvoltarea acesteia și accelerarea digitalizării sale sunt chestiuni urgente. Ne bazăm pe Președinția Cehă că va insufla mai multă ambiție pentru abordarea barierelor de pe Piața Unică prin readucerea liberei circulații a bunurilor, serviciilor, capitalului, persoanelor și datelor în topul priorităților politice. Orice propunere negociată care susține tranziția verde și digitală, fie că sunt regulile cu privire la siguranța generală a produselor, inteligența artificială, schimbul de date sau cele referitoare la produsele durabile, trebuie să protejeze prevederile care garantează aceste libertăți.  

Nu există timp și spațiu pentru incertitudine juridică, abordări standard și elaborarea de politici pe principiul ”business-as-usual”. Toate politicile și măsurile UE pe termen mediu și lung vor trebui să ia în considerare noua realitate, iar principiile unei mai bune legiferări trebuie respectate cu strictețe. Dacă legiuitorii europeni împiedică inovarea și implementarea de noi tehnologii, dacă supraîncarcă companiile europene în piața lor internă, dacă eșuează să simplifice și să accelereze procedurile de autorizare a proiectelor de investiții în UE, împiedică tranziția verde și pe cea digitală și compromit crearea de locuri de muncă, precum și eforturile de reindustrializare pentru creșterea autonomiei noastre strategice. 

Ne bazăm pe Președinția Cehă să joace un rol cheie de supraveghere și să orienteze diferitele propuneri legislative pe care le va gestiona către cerințe fezabile pentru companii, de la guvernanță corporativă și reguli de due diligence la propunerile din pachetul Fit-for-55 și legislația cu privire la politicile sociale, de exemplu pe transparența salarială. Susținem pe deplin obiectivele urmărite de acele inițiative, însă avem îngrijorări serioase referitoare la anumite prevederi care nu iau în considerare actuala situație de criză și ar impune cerințe prea împovărătoare pentru companii.  

Într-o lume din ce în ce mai nesigură și instabilă, pe lângă gestionarea provocărilor imediate în privința păcii și prosperității, Uniunea Europeană trebuie să verifice că toate politicile sale ajută la aducerea stabilității și încurajează prosperitatea. Declarația de la Versailles subliniază corect importanța competitivității pentru o economie mai robustă, construind pe puterea Pieței Unice Europene.  

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.