Confederația Patronală Concordia salută reafirmarea, din partea Comisiei Europene, a importanței dialogului social la nivel național și european, cu rol esențial în elaborarea politicilor economice, sociale și legate de piața muncii, care conduc la ameliorarea constantă a condițiilor de viață și de muncă în toate statele membre, cât și la capacitatea de a face față provocărilor cu care se confruntă întreaga Europă în contextul tranziției verzi și digitale.

În contextul a două noi inițiative europene (o Comunicare a Comisiei, dar și o propunere de recomandare), ambele vizând consolidarea dialogului social în Uniunea Europeană, Confederația Patronală Concordia formulează o serie de observații și propuneri pentru întărirea dialogului social atât la nivel național, cât și la nivel european.

Comisia recomandă ca statele membre să se asigure că partenerii sociali sunt implicați sistematic și în mod semnificativ în conceperea și punerea în aplicare a politicilor în timp util, în special în ceea ce privește Semestrul European și Mecanismul de Redresare și Reziliență. Considerăm că instituirea unui cadru comun și eficace, care să fie pus în aplicare la nivel național pentru implicarea partenerilor sociali, ar putea contribui la asigurarea existenței unor consultări eficiente și de calitate cu partenerii sociali naționali.

Considerăm că este important ca Recomandarea să fie însoțită de dispoziții clare și eficiente de monitorizare. Se recomandă statelor membre să prezinte o listă de măsuri, întocmită în consultare cu partenerii sociali, pentru punerea în aplicare a acesteia. Aceste măsuri vor trebui să fie armonizate cu prevederile Directivei privind salariul minim pentru a evita un efort birocratic disproporționat. Totodată, acești indicatori trebuie să țină seamă de specificul național al relațiilor industriale.

Apreciem, totodată, recomandarea potrivit căreia această monitorizare ar trebui să permită partenerilor sociali să identifice și să semnaleze situațiile în care au fost excluși de la consultările la nivel național privind politica UE, dar și națională, sau au fost implicați în mod necorespunzător în acestea. Ar fi, de asemenea, important să se definească un proces care decurge din astfel de sesizări și care vizează îmbunătățirea situației.

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.