La finalul anului 2022, Comisia Europeană a lansat o revizuire a Directivei 94/62/EC cu privire la ambalaje și deșeurile din ambalaje, revizuită prin Directiva 2018/852, temă aflată sub umbrela Pactului Verde European și a noului Plan de acțiune pentru economia circulară. Propunerea de Regulament cu privire la ambalaje și deșeurile de ambalaje (PPWR) are ca scop principal ca toate ambalajele să fie reutilizabile sau reciclabile într-o manieră fezabilă din punct de vedere economic până în 2030. 

Confederația Patronală Concordia apreciază inițiativa Comisiei Europene ca fiind un pas esențial în construirea unui lanț valoric al ambalajelor bazat pe principiile economiei circulare, cu efecte pozitive asupra mediului. Cu toate acestea, există anumite aspecte îngrijorătoare, cu potențial nu doar de a întârzia semnificativ tranziția către un ecosistem sustenabil al ambalajelor, dar chiar de a bloca procesul. Prin acest document de poziție, Concordia reiterează anumite aspecte expuse în documentul de poziție al BusinessEurope, organizația mediului de afaceri la nivel european din care Concordia face parte, cu completări de la membri, federații sectoriale naționale asupra cărora această inițiativa are un impact direct.  

Cu titlu general, subliniem faptul că regulamentele trebuie să genereze un climat just și să nu favorizeze sau dezavantajeze în mod nejustificat anumite sectoare, astfel încât să asigure un ecosistem competitiv și sănătos pentru desfășurarea afacerilor. Legislația cu privire la ambalaje trebuie să respecte principiile generale de drept și, printre altele, să fie nediscriminatorie. De exemplu, nu este justificată nici din punct de vedere legal, nici din cel al protecției mediului, acordarea unei excepții de la țintele de reutilizare sau cele obligatorii pentru sistemele de depozitare și returnare (DRS) pentru majoritatea băuturilor alcoolice, cu excepția berii. Prin urmare, considerăm că este necesară asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru toate băuturile alcoolice în raport cu legislația europeană în materie de ambalaje și deșeuri de ambalaje. Sistemul DRS ar trebui să se concentreze pe recipient, nu pe conținut.

De asemenea, este important să fie asigurat un orizont de timp realist pentru a facilita o tranziție lină spre implementarea noilor reguli de-a lungul întregului lanț valoric al ambalajelor. Operatorii economici au nevoie de claritate în privința legislației detaliate și de timp în avans pentru a înlocui echipamentul de ambalare și/ori a schimba sistemele de distribuție. 

Concordia este de acord cu faptul că pentru obținerea unor rezultate optime din punct de vedere economic și de mediu, statele membre ar trebui să fie împiedicate să introducă cerințe naționale divergente sau suplimentare, care riscă să fragmenteze piața internă. Cu toate acestea, considerăm că sistemele de returnare a ambalajelor care depășesc cerințele minime ale art. 44 din PPWR ar trebui să continue să funcționeze și după intrarea în vigoare a regulamentului.  

Punctual, semnalizăm aspecte problematice în raport cu următoarele:

- armonizarea cerințelor cu privire la ambalaje și etichetare;

- ambalaje reciclabile și criterii pentru proiectarea pentru reciclare;

- minimizarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- țintele de reutilizare și interdicții privind anumite tipuri de ambalaje de unică folosință;

- conținutul minim reciclat și accesul la plastic reciclat;

- sisteme de depozitare și returnare;

- definițiile și domeniul de aplicare. 

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.