Studiu privind clasificarea sectoarelor de activitate în procesul de dialog social 

Dialogul social în România este caracterizat de partenerii sociali, precum și de evaluările repetate ale Comisiei Europene, drept rigid și ineficient. Ca urmare a acestei stări de fapt, România și-a asumat, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, faptul că va adopta o nouă Lege a dialogului social și implicit că va revizui sectoarele de activitate (HG 1260/2011) până la finalul anului 2022. 

Parlamentul a adoptat deja, în luna noiembrie, o noua Lege a Dialogului Social (Legea nr. 367/2022), în vigoare din 1 ianuarie 2023, care își propune, printre altele, să întărească negocierile colective la nivel sectorial. Dincolo de cadrul legal general care stabilește părțile îndreptățite la negociere și mecanismele efective de negociere, încheiere și extindere, maniera în care sunt definite sectoarele de negociere colectivă poate acționa drept element cheie de stimulare a acestui proces.  

Conform cadrului legislativ actual sunt definite 30 de sectoare de activitate pentru procesul de negociere sectorială, un număr insuficient în raport cu gradul eterogen al economiei naționale, reflectat implicit în caracteristicile relațiilor de muncă ce fac obiectul negocierilor colective.   

Pornind de la acest context național și având în vedere procesul iminent de actualizare a HG 1260/2011 odată cu noua Lege a Dialogului Social, Studiul de față își propune să pună la dispoziția decidenților de politici publice informații utile și relevante în ceea ce privește definirea sectoarelor de activitate în procesul dialogului social din România și modele din alte state membre UE – Germania, Franța, Suedia, Olanda, Spania, Polonia. Obiectivele specifice vizează evaluarea clasificării și definirii sectoarelor de activitate în cadrul UE și formularea de recomandări pentru România pe baza:  

 1. - Evaluării definiției actuale a sectoarelor de activitate din România (HG 1260/2011, Legea 62/2011, cu modificările ulterioare) – în raport cu dimensiunea, relevanța în cadrul clasificării codurilor CAEN și a tipului de activitate; 
 1. - Cartografierea partenerilor de dialog social pentru fiecare sector și sub-sector (acolo unde este posibil); 
 1. - Exemple detaliate de practici existente în statele membre ale UE – numărul de sectoare, criteriile de definire, partenerii sociali existenți și impactul asupra negocierilor sectoriale; 
 1. - Propuneri și recomandări privind redefinirea clasificării sectoarelor în România.  

Rezultatele analizei practicilor din alte state UE relevă:  

 1. caracterul voluntar al negocierilor sectoriale,  
 1. raportarea clasificării sectoarelor conform CAEN Rev. 2 cu recunoașterea reciprocă a partenerilor sociali și (iii) dublarea nivelurilor de negociere, cu precădere la nivel regional (modelul Spaniei). 

Pe baza informațiilor colectate Studiul propune doua opțiuni de clasificare a sectoarelor, susținute de măsuri adiționale: 

 1. Eliminarea reglementării sectoarelor de activitate, respectiv abrogarea HG 1260/2011 și raportarea directă la Nomenclatura CAEN Rev. 2 la nivel de diviziune (2 cifre), cu recunoașterea partenerilor sociali 
 1. Modificarea HG 1260/2011 în sensul creșterii numărului de sectoare de activitate, cu recunoașterea partenerilor sociali 

Măsuri suplimentare de avut în vedere: 

 • Angajamentul ferm al autorităților publice relevante în revitalizarea dialogului social la nivel de sector și susținerea partenerilor sociali în depășirea blocajelor actuale;  
 • Reevaluarea subiectelor care ar trebui reglementate prin contracte colective; 
 • Sprijin pentru creșterea capacității instituționale a partenerilor sociali;  
 • Utilizarea indicatorilor economici și sociali, respectiv analize de impact în procesul de negociere colectivă; 
 • Îmbunătățirea calității procesului consultativ, prin acordarea de timp suficient în consultare și argumentarea/motivarea neimplementării anumitor observații; 
 • Aceste măsuri ar conferi mai multă încredere partenerilor social cu privire la proces. 

Studiul a fost realizat de PwC România în cadrul proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO Confederația Patronală din Norvegia. Proiect sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului “Dialog Social - Muncă Decentă”. 

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.