26 noiembrie 2021

DECLARAȚIA DE LA PARIS

CONSILIUL PREȘEDINȚILOR BUSINESSEUROPE

Cu cinci săptămâni înainte ca Franța să preia președinția Uniunii Europene, Consiliul Președinților BusinessEurope s-a întrunit la Paris, la invitația MEDEF. Președinții celor 40 de federații membre și-au definit prioritățile pentru Președinția franceză. Aceștia au reafirmat angajamentul companiilor europene de a contribui la o redresare durabilă, precum și atașamentul față de valorile UE și de statul de drept. Au discutat șapte teme de importanță crucială pentru viitorul a milioane de întreprinderi europene mici, mijlocii și mari pe care le reprezintă. Aceste șapte teme se vor afla în centrul agendei viitoarei președinții franceze a Uniunii Europene. Declarația de față stabilește principalele mesaje transmise viitoarei președinții franceze asupra celor șapte teme.

1. Redresarea economiei pentru a asigura o creștere durabilă și ocuparea forței de muncă

UE nu poate înregistra niciun succes și nu poate avansa către o autonomie strategică deschisă fără companii competitive. Există tot mai multe îngrijorări în comunitatea de afaceri europeană cu privire la cerințele legislative și birocratice în curs de elaborare, care ar putea dezavantaja aceste companii în competiția de pe piețele globale.

Președinția franceză trebuie să se concentreze pe redresarea economiei, să facă reformele necesare pentru a îmbunătăți competitivitatea și să investească în tranziția verde și în cea digitală pentru a asigura o creștere de durată și ocuparea forței de muncă. O atenție deosebită trebuie acordată consolidării pieței unice și a poziției Europei în lume.

Piața unică europeană este piața noastră internă. Este baza pentru prosperitatea oamenilor și pentru influența Europei în lume. Instituțiile europene și statele membre nu trebuie doar să-i restabilească funcționarea la nivelurile de dinainte de pandemie. Consolidarea pieței noastre unice este vitală pentru a avea o creștere de durată și un grad ridicat de ocupare a forței de muncă. Trebuie reînnoită atenția acordată înlăturării obstacolelor din calea liberei circulații și promovării mobilității după criza Covid.

Abordarea blocajelor actuale și a constrângerilor de aprovizionare care generează creșteri de prețuri și amenință să submineze redresarea este, de asemenea, esențială.

2. Abordarea deficitului în lanțurile de aprovizionare și a riscurilor de inflație

Creșterea prețurilor la energie, deficitul de semiconductori și de diverse materii prime sau bunuri intermediare (cum ar fi magneziu și lemn), precum și blocajele în serviciile de transport (cum ar fi transportul maritim cu containere) și decalajele de competențe (care duc la niveluri record de posturi neocupate) generează creșteri ale costurilor de producție și subminează redresarea.

Multe dintre aceste creșteri de preț sunt tranzitorii, iar reajustările bazate pe condițiile de piață sunt calea pe care o preferăm pentru a reveni la prețurile normale. Cu toate acestea, recunoaștem necesitatea unor măsuri pe termen scurt pentru a aborda implicațiile pentru gospodării și companii ale prețurilor ridicate la energie. De asemenea, credem că, atunci când cauzele care stau la bază nu sunt determinate de piață (de exemplu, restricții de export sau de călătorie), ele trebuie abordate.

Între timp, se poate dovedi utilă o combinație de acțiuni pentru atenuarea presiunii, de la simplificarea procedurilor vamale până la asigurarea unei mai bune coordonări a măsurilor sanitare și de siguranță și a restricțiilor de călătorie, precum și monitorizarea adoptării de către guverne a măsurilor comerciale restrictive. În ceea ce privește deficitul de aprovizionare cu materii prime critice care depind de țări terțe (cum ar fi magneziul din China), UE ar trebui să colaboreze îndeaproape cu țara în cauză pentru a rezolva problema.

3. Ambițiile climatice și competitivitatea industrială merg mână în mână

COP 26 a arătat că afacerile europene sunt implicate activ în tranziție și sprijină progresul pe scena internațională. Ambiția climatică și competitivitatea industrială pot merge mână în mână dacă tranziția ecologică este susținută de un cadru juridic inteligent și stabil. Președinția franceză trebuie să se asigure că există un cadru juridic al UE care să  faciliteze inovarea și să susțină introducerea de noi tehnologii pe piață, pentru a minimiza costurile de tranziție pentru întreprinderi și societate.

Resursele financiare adecvate, măsurile fiabile în privința relocării emisiilor de carbon, progresul în stabilirea prețului global al carbonului, securitatea și accesibilitatea aprovizionării cu energie regenerabilă și cu emisii scăzute de carbon, precum și infrastructurile energetice interconectate și flexibile sunt ingrediente esențiale pentru succes. Investițiile în toate sursele de energie și soluțiile cu emisii reduse și zero de carbon, necesare tranziției trebuie, prin urmare, să fie integrate în taxonomia finanțării durabile. Elaborarea criteriilor pentru activitățile sustenabile din punct de vedere social este o problemă complet diferită și nu credem că taxonomia ar trebui extinsă la aspectele sociale.

Un mecanism de ajustare la frontieră pentru carbon (CBAM) conform OMC poate fi parte din răspuns, dar necesită o abordare sectorială și graduală, începând mai întâi cu o fază de testare. CBAM nu ar trebui să fie considerată o alternativă la cotele gratuite, ci ar trebui să le completeze, până când mecanismul își va dovedi eficacitatea. În acel moment, ar trebui luate în considerare măsurile conforme cu OMC, pentru a sprijini exporturile sectoarelor CBAM.

4. Reglementarea favorabilă a inovației este crucială și pentru digitalizare

De asemenea, este esențial să existe un cadru juridic favorabil inovației în problemele digitale, pentru a mobiliza investițiile necesare unei tranziții digitale de succes. Suntem pe deplin de acord că digitalizarea ar trebui să fie centrată pe utilizatori și să aducă beneficii societății și susținem echilibrul în abordarea unui cadru legal care să ofere protecție fără a sufoca inovația.

Ne bazăm pe președinția franceză pentru a ancora progresele înregistrate în ceea ce privește Legea privind serviciile digitale și Actul legislativ privind serviciile digitale, susținând principiul țării de origine care facilitează furnizarea transfrontalieră de servicii digitale, sprijinind în același timp eliminarea produselor și conținutului online ilegale și stabilește reguli armonizate, capabile să asigure piețe concurențiale și echitabile în sectorul digital administrat în întreaga Uniune Europeană.

Salutăm abordarea bazată pe risc a propunerii legislative privind inteligența artificială (AI), dar solicităm clarificări cu privire la domeniul de aplicare pentru a ne asigura că aceasta reglementează doar aplicațiile AI cu risc ridicat în domeniile în care a fost demonstrată o lacună clară de reglementare, cu suficientă flexibilitate pentru a adapta verificările interne cerute înainte de a vinde un sistem AI în lumina noilor cunoștințe.

5. Asigurarea faptului că sectorul financiar al UE este capabil să finanțeze redresarea, precum și tranziția ecologică și pe cea digitală

Accesul la finanțare și stabilitatea pieței financiare sunt mai importante ca niciodată. Sunt necesare investiții masive în tehnologie și inovare pentru a realiza tranzițiile verde și digitală de succes, iar 80% din aceste investiții trebuie să vină din sectorul privat.

Președinția franceză trebuie să se asigure că implementarea standardelor Basel III în reglementarea prudențială pentru bănci nu crește în mod inutil cerințele de capital pentru băncile din UE și pentru a menține așa-numitul „factor de sprijin pentru IMM-uri”, care reduce costul excesiv al creditării IMM-urilor care decurge din efectul combinat al cerințelor sporite de capital și al regulilor de lichiditate.

6. Punerea în aplicare a unor cerințe viabile cu privire la due diligence și guvernanța corporativă durabilă

Obținerea viitorului cadru al UE cu privire la due diligence și dreptul la o guvernanță corporativă durabilă sunt esențiale pentru a păstra Europa un loc atractiv pentru investiții și promovarea valorilor europene în întreaga lume.

Companiile europene se angajează să respecte drepturile omului și înțeleg pe deplin importanța abordării riscurilor care pot apărea în lanțurile lor de aprovizionare. Acestea văd valoarea normelor armonizate cu privire la due diligence pe piața unică, aplicabile și companiilor din țări terțe care operează în UE. Președinția franceză trebuie să se asigure că aceste reguli sunt clare, viabile și nu împovărează IMM-urile. Acestea trebuie să se bazeze mai degrabă pe o obligație de mijloace (cu un safe harbour - port sigur - pentru companiile care îndeplinesc cerințele) mai degrabă decât pe o obligație de rezultate și trebuie să se limiteze la furnizorii de prim rang. Autoritățile publice trebuie să ofere instrumentele de asistență necesare pentru a accesa informații relevante și de încredere despre lanțurile valorice și pentru a ajuta companiile să își îndeplinească obligațiile.

Viitoarea inițiativă privind guvernanța corporativă durabilă ar trebui să fie temeinic justificată și limitată în scop. Cadrul legal actual rămâne în mare măsură adecvat scopului de a încuraja companiile să integreze sustenabilitatea în nucleul strategiilor și modelelor lor de afaceri, așa cum s-au angajat să facă. Nu există o abordare unică pentru a echilibra interesele companiei cu interesele diferitelor părți interesate. Președinția franceză trebuie să se asigure că această inițiativă nu dăunează capacității companiilor de a face afaceri în mod eficient și nu slăbește modelele actuale de guvernanță corporativă prin estomparea responsabilităților directorilor.

7. Comerțul reglementat și sustenabil este cheia pentru susținerea redresării economice

Comerțul internațional este important pentru a susține redresarea economică a Europei. UE ar trebui să rămână un lider mondial în parteneriatul comercial, promovând comerțul normativ și sustenabil, deschizând în același timp noi oportunități comerciale și de investiții pentru companiile sale. Acordurile bilaterale comerciale și de investiții sunt esențiale pentru promovarea competitivității europene, standardelor și regulilor necesare pentru a asigura condiții de concurență echitabile. UE trebuie să rămână un partener activ și de încredere care negociază, încheie și pune în aplicare acorduri comerciale care, de asemenea, stabilesc standarde înalte de sustenabilitate.

În contextul unor tensiuni în creștere, unilateralism și protecționism, este mai important ca niciodată ca UE să rămână angajată în fața unei ordini internaționale multilaterale și bazate pe reguli. Cea de-a 12-a Conferință Ministerială a OMC, care a fost amânată din cauza pandemiei de COVID și va avea loc în perioada 30 noiembrie - 3 decembrie 2021, va fi un test de foc pentru sistemul comercial multilateral bazat pe reguli.

OMC este fundamentală pentru afacerile europene. Este baza relațiilor UE cu doi parteneri comerciali majori, SUA și China, precum și cu mulți alți parteneri importanți din întreaga lume. O a 12-a ședință ministerială reușită a OMC este necesară pentru a restabili încrederea și eficacitatea în sistem. Riscul de eșec este mare. Pentru a reuși, vom avea nevoie de pragmatism și dorință de compromis din partea tuturor membrilor OMC. BusinessEurope dorește să vadă progres în ceea ce privește adaptarea normelor OMC la nevoile secolului XXI, de exemplu în domeniul economiei digitale, în ceea ce privește subvențiile industriale și, în general, în domeniul sustenabilității și face apel la armonizarea unui plan de lucru care să remedieze deficiențele din sistemul de soluționare a litigiilor.

BusinessEurope salută inițiativele recente în domeniul politicilor comerciale și economice externe, cum ar fi instrumentul privind subvențiile străine și așteaptă cu interes un instrument eficient de combatere a constrângerii, precum și adoptarea rapidă a Instrumentului privind Achizițiile Internaționale, menit să consolideze capacitatea UE de a-și proteja interesele proprii și pe cele ale companiilor sale, creând în același timp noi oportunități de afaceri prin acorduri bilaterale și multilaterale.

***

BusinessEurope este promotor al creșterii și competitivității la nivel european, reprezintă companii de pe întreg continentul și promovează subiectele care au cel mai mare impact asupra performanței acestora. Partener social recunoscut, vorbește în numele companiilor de toate dimensiunile din 35 de state europene ale căror confederații naționale îi sunt direct afiliate.

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.