Potrivit BusinessEurope, prioritățile pentru o piața unică europeană mai consolidată includ:

- Reglementările viitoare să garanteze libertatea comerțului și a investițiilor transfrontaliere în UE, să urmărească armonizarea maximă a normelor privind piața unică și să respecte cu strictețe principiile unei mai bune legiferări.

- Liberalizarea furnizării transfrontaliere de servicii, printre altele prin punerea în aplicare ambițioasă a Directivei privind serviciile și stimularea adoptării tehnologiilor digitale ca priorități majore.

- Investiții în resurse pentru o mai bună punere în aplicare a legislației pieței unice și pentru o aplicare uniformă a acesteia.

- Asigurarea faptului că infrastructura UE este adecvată pentru întreprinderile transfrontaliere din secolul XXI și că servește interconectării între statele membre ale UE.

- Adoptarea de măsuri suplimentare pentru a asigura libera mobilitate a forței de muncă între statele membre și simplificarea semnificativă a procedurilor administrative respective.

- Consolidarea guvernanței pieței unice în toate instituțiile UE, astfel încât acestea să dispună de resurse și proceduri dedicate pentru a supraveghea exercitarea celor patru libertăți.

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.