Denumire beneficiar privat: CONFEDERAȚIA PATRONALĂ CONCORDIA 

Adresă: Str. Ion Ghica, nr.13, etaj 4, sector 3, București 

e-mail: licitatii.peo@confederatia-concordia.ro   

Proiect: „Consolidarea capacității Concordia pentru dialog social” 

Contract de finantare: nr.10610/22.01.2024 

Program: Program Educație și Ocupare (PEO) 

Cod SMIS: 302141 

Valoare estimată contract: nu trebuie să depășească 134.022,60 lei (fără TVA)/ 159.486,89 lei (toate taxele incluse)  

Denumirea achiziției:  PROCEDURA COMPETITIVĂ aplicabilă solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene, Anexă la ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016, actualizat și completat prin ORDINUL nr. 1.354 din 30 martie 2023 - Pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii pentru elaborarea Analizei privind salariul minim 

Tipul contractului: Contract de servicii 

Transmiterea ofertei: Procedura de atribuire se va derula integral și exclusiv prin mijloace electronice (e-mail). Transmiterea ofertei se va face la adresa licitatii.peo@confederatia-concordia.ro până la data de 08.05.2024, ora 12.00. Documentele transmise vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, eliberată de un furnizor de servicii de certificare acreditat. 

Durata de prestare a serviciilor: Toate livrabilele trebuie finalizate în maxim 60 zile calendaristice de la semnarea contractului 

Toate formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție se regăsesc în Specificațiile Tehnice aferente procedurii, anexă la prezentul anunț. Pentru participarea la procedură, ofertanții interesați pot solicita eventuale clarificări la adresa de e-mail licitatii.peo@confederatia-concordia.ro , până la data de 24.04.2024, ora 17.00.

DOCUMENTAȚIA ANUNȚULUI DE ACHIZIȚIE: Link Anunt 

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.