Prin acest document de poziție, BusinessEurope solicită o mai bună aliniere a sistemelor de educație și formare profesională la nevoile pieței muncii, inclusiv prin actualizarea mai rapidă și mai eficientă a programelor de educație și formare profesională, ținând seama de ritmul rapid al digitalizării, precum și de procesul interconectat de adaptare a piețelor muncii la tranziția ecologică. Este necesar ca acțiunile UE și naționale de actualizare a programelor de formare să fie bine coordonate, inclusiv prin oportunități de învățare reciprocă la nivelul UE.

Mesajele cheie sunt:

- Este esențială dobândirea de competențe digitale de bază, transversale și avansate în cadrul diferitelor căi de învățare, începând cu educația la nivel școlar până la învățarea pe tot parcursul vieții, perfecționarea și recalificarea. În special, este necesar să se stimuleze motivația lucrătorilor mai în vârstă, precum și a celor cu un nivel de calificare scăzut și mediu în ceea ce privește dobândirea competențelor digitale. Angajatorii evidențiază în special nevoia de persoane cu competențe STEM ca seturi de competențe digitale specifice, cum ar fi codificarea, competențele cibernetice, analiștii de date și gestionarea riscurilor.

- În promovarea dobândirii competențelor digitale, este esențial să se utilizeze noile tehnologii și posibilități de învățare la distanță în combinație cu o abordare de învățare mixtă. În acest sens, ar trebui să se pună în continuare accentul pe dezvoltarea conținutului de învățare digitală, inclusiv prin intermediul cursurilor online deschise (MOOC), al diplomelor cu ciclu scurt, al învățării modulare și al microcreditelor, precum și pe o mai bună utilizare a opțiunilor de studiu cu fracțiune de normă și la distanță.

- Pe lângă existența infrastructurii necesare care să permită posibilitățile de învățare digitală și la distanță, este esențial ca profesorii și formatorii să aibă un nivel suficient de competență pentru a concepe, a furniza și a evalua cursurile și programele de învățământ și de formare digitale. Acest lucru include facilitarea unei mai mari expuneri a profesorilor și formatorilor la dialogul cu industria, astfel încât aceștia să înțeleagă mai bine competențele și calificările cerute de angajatori.

Documente:

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.