Proiectul internațional "AdultLearningROSK - Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia" a fost finalizat cu succes. Această inițiativă, coordonată în România de Confederația Patronală Concordia și implementată cu sprijinul Uniunii Europene, a avut drept scop identificarea unor soluții pentru creșterea participării la învățarea pe tot parcursul vieții (Long Life Learning - LLL) și consolidarea capacității partenerilor sociali din România și Slovacia de a face față la transformarea accelerată a pieței muncii.

Finalizarea acestui proiect reprezintă, de asemenea, un pas important în colaborarea angajatorilor cu mediul academic pentru dezvoltarea unei curricule noi pentru învățare experimentală, focalizată pe reziliența angajaților și valoare adăugată pentru economie.

Proiectul a fost implementat în România de către Confederația Patronală Concordia și Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica, București în perioada octombrie 2022 - iunie 2024.

Prioritățile politice actuale ale Uniunii Europene (UE) stabilesc obiective foarte ambițioase în cadrul abordării comune privind ocuparea forței de muncă și competențele, inclusiv participarea a cel puțin 60% dintre adulții cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani la formare și educație în fiecare an până în 2030.. În prezent, aceste obiective sunt departe de realitate. Conform statisticilor oficiale, participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții în Slovacia și România este mai mică de 5%, România aflându-se la coada clasamentului european, în acest sens.

În prima etapă de implementare a proiectului, au fost identificate tendințele în materie de competențe în contextul transformării muncii și au fost elaborate două rapoarte de cercetare menite să îmbunătățească înțelegerea de la nivel societal cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții din România. Cele două rapoarte vizează cadrul instituțional pentru învățarea pe tot parcursul vieții din România, respectiv cercetarea participării în acest tip de programe în România,  înțelegerea obstacolelor, examinarea exemplelor de bune practici, investigarea posibilităților de îmbunătățire a situației în domeniul învățării de-a lungul vieții la nivel național și inițierea unui dialog social intersectorial la nivel național pe baza constatărilor pentru a oferi soluții comune.

De asemenea, în colaborare cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica, București și plecând de la datele și recomandările studiilor elaborate în cadrul proiectului, am dezvoltat o curriculă intersectorială experimentală pentru studii profesionale universitare în domeniul tehnologiei și al competențelor digitale.

Datele statistice colectate în cadrul cercetării, precum și propunerile de politici publice dezvoltate în cadrul proiectului (inclusiv un raport privind utilizarea micro-certificatelor ca instrument de facilitare a participării) au fost dezbătute în Conferința națională dedicată fenomenului învățării pe tot parcursul vieții găzduită de Confederația Patronală Concordia în 18 iunie a.c.. La acest eveniment național au participat factori decizionali de la nivel național și european, precum și parteneri de dialog social.

Discuțiile din cadrul evenimentului au trasat și o serie de recomandări pentru creșterea participării în programe de instruire si formare profesională în România. Printre concluziile reieșite, menționăm nevoia crescută de competențe digitale pentru orice tip de angajat, precum si corelarea digitalizării cu competențele ce derivă din tranziția către o economie verde.

Totodată, a fost subliniată nevoia de claritate și predictibilitate în privința cadrului legislativ care reglementează programele de formare, care până în acest moment s-a remarcat printr-un grad ridicat de volatilitate. 

Proiectul a identificat mai multe provocări pentru viitor, printre care necesitatea de a spori motivația de a participa la educație, de a asigura finanțarea acesteia și de a îmbunătăți cadrul legislativ. Pentru rezolvarea acestora au fost formulate următoarele recomandări:

- Creșterea gradului de conștientizare a posibilităților și beneficiilor educației și concentrarea asupra creșterii participării în rândul grupurilor vulnerabile.

- Oferirea de oportunități educaționale flexibile, scurtarea duratei cursurilor educaționale.

- Alinierea sistemului de învățare pe tot parcursul vieții cu nevoile pieței muncii, concentrarea asupra dezvoltării competențelor digitale și verzi.

- Actualizarea legislației naționale în conformitate cu legislația europeană, pregătirea cadrului de calificare și accelerarea recunoașterii calificărilor.

- Propunerea unui model eficient de coordonare a actorilor din sistemul de educație continuă prin stimulente și un flux eficient de fonduri (sistem de finanțare din surse multiple).

- Asigurarea recunoașterii rezultatelor procesului de învățare.

Confederația Patronală Concordia, ca partener social reprezentativ la nivel național, va continua demersurile de advocacy și dialog social pentru stimularea învățării și formării pe tot parcursul vieții in rândul adulților, astfel încât să facilităm dobândirea unor seturi de competențe relevante, în linie cu evoluțiile de pe piața muncii, mai ales în contextul dublei tranziții verde și digitale.

Provocări din vremea pandemiei: învățarea pe tot parcursul vieții în Slovacia și România” - AdultLearningROSK este implementat în România cu sprijinul Uniunii Europene și reunește parteneri sociali si universități din România și Slovacia cu scopul de a ajuta companiile și angajații lor să promoveze dezvoltarea domeniului învățării pe tot parcursul vieții (LLL) și să aducă instrumente inovatoare pentru a aborda provocările legate de transformarea digitală.

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană și Uniunea Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

Confederația Patronală Concordia este partener social reprezentativ la nivel național, care aduce împreună firme cu peste 350.000 de angajați din 17 industrii esențiale pentru economie, cu o pondere de mai mult de un sfert din PIB-ul României. Pentru mai multe detalii, vizitati AdultLearningROSK - Confederația Patronală Concordia.

Abonează-te la Newsletter

Ești asaltat de mii de informații în fiecare zi. Pe rețelele sociale, la tv, la radio. Câte îți sunt utile în viața de zi cu zi sau la serviciu? Dacă vrei să rămâi conectat doar la informațiile relevante, alătură-te comunității Concordia și vei primi puterea de a ști.